Informació Legal

ORDRE EMO/298/2015, DE 16 DE SETEMBRE PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AFAVORIR LA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE TREBALL DE JOVES ACOLLITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.

COFINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL EUROPEU