Avís legal

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB.

L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i fer ús dels materials continguts en aquesta implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions:

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté material preparat amb finalitats únicament informatives. Així mateix aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

1.2 Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, sota cap concepte, com substitutius d’assessorament legal o d’altre natura. L’accés a aquests materials no pretén constituir ni implica relació alguna entre el Hotel Lotus i el client. Per això l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recorrer prèviament al corresponent assessorament professional.

1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a uns altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les que ningú dels despatxos professionals relacionats en aquesta web, ni els seus socis, col·laboradors, empleats i representants exerceixen cap tipus de control, pel que no responen ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc web tampoc implica que els citats despatxos professionals i demés persones indicades recomanin o aprovin els seus continguts.

2.- Limitació de responsabilitats

2.1 Qui faci servir aquest lloc web, ho fa per la seva pròpia voluntat i risc. Cap dels despatxos professionals relacionats a la web del Hotel Lotus, ni els seus socis, col·laboradors, empleats i representants es responsabilitza de les errades o omissions que poden patir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es puguin accedir mitjançant el mateix; ni podran ser considerats responsables de qualsevol mal derivat de l’ús d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquest es facilita.

2.2 Els esmentats tampoc garanteixen l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar mal o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web; pel que no responen pels mals i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.1 La informació que es rep de l’usuari d’aquest lloc web, mitjançant les consultes on-line o de l’enviament de dades es tractada amb la màxima confidencialitat.